UCV België

1

Welkom bij het UCV!

Het UCV heeft zijn samenwerking met STET in het kader van het betalingsverkeer hernieuwd voor een periode van 5 jaar tot 2029. 
contract signing dec 2023

 

Het Uitwisselingscentrum en Verrekening, kortweg UCV, is het Belgische geautomatiseerde interbancair betaalsysteem voor detailbetalingen. Het platform werd opgericht in 1974 en is eigendom van zijn gebruikers, nl. de banken. De Nationale Bank van België is belast met het toezicht op de activiteiten.

Missie en visie

Het UCV is het centrale knooppunt dat de verrichtingen tussen opdrachtgevende en begunstigde banken kanaliseert. Meer specifiek is het UCV verantwoordelijk voor de trafiek van girale, kleine betalingen tussen particulieren, bedrijven en overheden.

De missie van het UCV bestaat er dan ook in om te zorgen voor een zo efficiënt mogelijk interbancair betalingsverkeer, rekening houdend met een effectief risicobeheer.

Taken

Het UCV vervult volgende taken:

  • Gestandaardiseerde informatie m.b.t. de betalingsberichten uitwisselen (in lijn met de geldende SEPA-regelgeving).
  • Betalingsopdrachten tussen de directe deelnemers vereffenen. Dit gebeurt meermaals per dag in Target2.

Partner

In 2013 migreerde het UCV naar een nieuw en Europees betalingsplatform, ontwikkeld en uitgebaat door STET. Dit is niet alleen een van de grootste clearing en settlement systemen in Europa, maar ook de huidige partner van het UCV.

Concreet besteedt het UCV de operationele en technische verwerking van de informatiestromen en de betalingen uit aan STET. Naast de SEPA Credit Transfer (SCT) en de SEPA Direct Debit (SDD Core en B2B), verwerkt STET ook de kaarttransacties en de cheques.

Core, het nieuwe multi-CSM-platform van STET, werkt volledig conform de SEPA-regels en maakt gebruik van hoogst efficiënte technologieën en processen. Aangezien dit platform met een eigen governance voor elke aangesloten gemeenschap werkt, geniet het UCV van het economisch voordeel van grote, gezamenlijke volumes.

In december 2023 werd het samenwerkingsakkoord met STET verlengd voor een periode van 5 jaar tot 2029.
 

 

Bestuur

Het UCV is ondergebracht in een vzw en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze telt:

  • Een Voorzitter
  • Negen leden
  • Een vertegenwoordiger vanuit Febelfin
  • Een secretaris

U kan de volledige lijst hier raadplegen.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw bank.

Hieronder leest u meer over onze partner STET: