Instant Betalingen

UCV België

1

Waarover gaat het? 

SCT Inst, ook wel instantbetaling genoemd, verwijst naar een individuele elektronische betaling die 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7/365) tussen deelnemende banken plaatsvindt, met fondsen die binnen enkele seconden aan de begunstigde ter beschikking worden gesteld. En dit met toegang tot alle relevante informatie van de betaling.Ongeacht waar de bankrekening wordt gevoerd.

Instantbetalingen Projectinitiatie:

 • Al in 2015 groeide het momentum voor instantbetaling, wat resulteerde in een formele start in januari 2016 van het instantbetaling initiatief binnen Febelfin.
 • Op basis van het resultaat van een CSM-selectieproces heeft het UCV, het UitwisselingsCentrum en Verrekening, in oktober 2016 een 'Letter of Intent' (LOI) met STET ondertekend. STET is een in Frankrijk gevestigd automatisch clearinghouse, waaraan het Belgische bankwezen sinds 2013 de verwerking en afwikkeling van SEPA- en niet-SEPA-betaaltransacties op de Belgische markt toevertrouwd.
 • Na enkele maanden van nauwe samenwerking tussen STET en de Belgische banksector, resulteerde de projectinitiatie in een gewijzigde raamovereenkomst tussen beide partijen in juli 2017, waarmee het project voor instantbetalingen binnen UCV formeel werd opgestart. 

Instantbetalingen Projectimplementatie en realisatie: 

 • Met de afwerking van de specificaties voor Instant Payments in de loop van 2017 bouwt de Belgische bankgemeenschap aan de weg voor instantbetalingen.
 • Tussen 2017 en november 2018 hebben de banken aanzienlijk geïnvesteerd in het ontwikkelen en testen van het platform voor Instant Payments, met als resultaat dat de productie wordt geïnstalleerd en geactiveerd op 18 november 2018. 
 • Vanaf deze datum, in de aanloop naar de commerciële lancering, krijgen alle betrokken partijen de kans om over te gaan tot de “end-to-end” validatie van de nieuwe infrastructuur.
 • Deze prestatie zal het innovatieve imago van de Belgische bankgemeenschap verder ondersteunen.
 • Het doel is ervoor te zorgen dat instantbetalingen ten minste 80-85 % van de Belgische zichtrekeningen zullen dekken na de lancering ervan in België.

Instantbetalingen in Europe:

 • Instantbetalingen bestaan al in sommige Europese landen. Momenteel opereren ze binnen de grenzen van één land of tussen de klanten van dezelfde betalingsdienstaanbieder.
 • De namen van de betalingsdienstaanbieders die SCT Inst zullen aanbieden, worden door het EPC gepubliceerd in het deelnemersregister. De bereikbaarheid van de deelnemers wordt echter niet in het register vermeld.
 • Verscheidene clearing- en afwikkelingsmechanismen (CSMs) hebben verklaard zich aan te sluiten bij het nieuwe SCT Inst-schema. CSM-organisaties die voldoen aan de EPC SEPA-schema's kunnen worden geraadpleegd via EPC Compliant CSMs.
 • Interoperabiliteit in heel Europa is en blijft een enorme uitdaging voor alle betrokken partijen. Banken kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan verschillende (CSM) modellen. CSMs in Europa hebben zich geëngageerd tot het realiseren van interoperabiliteit voor instantbetalingen. TIPS (Target2 Instant Payments Settlement) & RT1 (EBA CLEARING’s instant betalingssysteem) zouden de pan-Europese bereikbaarheid voor instantbetalingen verder kunnen ondersteunen. Uiteraard afhankelijk van welke bank of bankgemeenschap waar lid wordt.

Enkele concrete voorbeelden waaruit blijkt dat instantbetalingen een duidelijke meerwaarde kunnen bieden:

 • Use cases zijn te vinden in de P2P, P2B, B2P en B2B-omgeving:
  • P2P (persoon tot persoon): betaal elkaar altijd en overal, bijvoorbeeld door rekeningen te delen, provisioning van studentenaccounts, privéverkopen, ... 
  • P2B (persoon tot bedrijf): betalen voor diensten, bijvoorbeeld levering aan huis (van pizza tot nieuw meubilair), tweedehands automarkt, notariële rekeningen, betalingen via e-commerce, ...
  • B2P (business tot person): bedrijven die het uurloon aan werknemers betalen, zouden aan het eind van de week of de dag loonbetalingen kunnen uitbetalen. Uitbetaling van verzekeringen om een claim snel af te wikkelen, …
  • B2B (business tot business): betaal just-in-time om kritieke deadlines te halen of om de levering van goederen of diensten vrij te geven; bijv. om ervoor te zorgen dat een geladen vrachtschip de haven kan verlaten.

Informatie over instantbetalingen:

Neem voor alle informatie met betrekking tot het project instantbetalingen contact op met info@cecbelgium.be.